شگفتی های جنگلهای بکر آمازون

اولین بار قانون جنگلات در سال 1364 توسط تیم متخصیص ریاست جنگلات ترتیب گردید. بنام خداقانون جنگلات قطع جنگلات نمای از جنگلات ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که به شکل بیرحمانه قطع گردیده استتصویر از قاچاق چوبهای چارتراش ساحه برهنه شده و عاری ازجنگلات جنگلات پسته دراین ساحه بطور کلی از بین رفته درحالی چند دهه قبل مملو از جنگل بوده است.پس منظرقانون اولین بار قانون جنگلات در سال 1364 توسط تیم متخصیص ریاست جنگلات ترتیب گردید.مسوده ترتیب شده چندین بار در…

13) عوامل بازدارنده وراه های جلوگیری ازقطع بی رویه جنگلات: قطع بی رویه باعث سخت شدن زمین وخاک جنگل میشود واین امر جنگل را به سمت ازدست دادن هیومس خاک سوق خواهد داد . افزون بر این، جنگل های حرای ساحلی نسبت به اثرات تغییرات آب و هوایی مثل افزایش سطح آب دریاها و خشک سالی آسیب پذیر هستند. میخواستم شما را شریک خیال خودمان بکنیم، و بعد از دو ماه عمل بنایی دولت را به شما بسپاریم که سالی پنجاه هزار تومان مداخل بکنید.

این آتشسوزی که در حال گسترش است از درگیری مسلحانه دو قوم در ولسوالی نورگرام ناشی شده است و از چهار روز به این سو جریان دارد. عبدالوهاب نسیمی، رییس زراعت نورستان، گفته است که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در ولسوالی نورگرام، جنگلات دره شام این ولسوالی آتش گرفته است. یکی ازمظاهردلچسپ، این واقعیت هست که آنـها دو معیـار به منظور سکه های ایشان بکارمـیبرند. باوجودیکه قبل ازآنزمان، قرارمعلوم اجداد آنـها ریـاست جوامع بودیستی بلخ را بعهده داشتند. اطمینان دارم تمامی خوانندگان انتظار داشتند در صدر این فهرست نام جنگل آمازون را ببینند و بدون شك بیشتر شما نام جنگل سونداربانس را كه در صدر فهرست زیباترین جنگلهای جهان قرار گرفته نشنیدهاید.

درحالی چند دهه قبل مملو از جنگل بوده است. حجم فایل : 2.6 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 28 بنام خدا قانون جنگلات قطع جنگلات نمای از جنگلات ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که به شکل بیرحمانه قطع گردیده است تصویر از قاچاق چوبهای چارتراش ساحه برهنه شده و عاری ازجنگلات جنگلات پسته دراین ساحه بطور کلی از بین رفته درحالی چند دهه قبل مملو از جنگل بوده است. قانون جنگلات قانون جنگلاتحجم فایل : 2.6 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 28 بنام خدا قانون جنگلات قطع جنگلات نمای از جنگلات ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که به شکل بیرحمانه قطع گردیده است تصویر از قاچاق چوبهای چارتراش ساحه برهنه شده و عاری ازجنگلات جنگلات پسته دراین ساحه بطور کلی از بین رفته درحالی چند دهه قبل مملو از جنگل بوده است.

ولایت بدخشان از ولایتهایی است که در مسیر کمربند جنگلات پسته قرار دارد اما قطع بی رویۀ این جنگلات در سالهای گذشته به این کمر بند افت سنگینی وارد کرده و افزون بر زیانهای سنگین اقتصادی، تخریبات زیست محیطی را نیز در پی داشته است، مسئولان دارۀ کشاورزی بدخشان میگویند که این اداره از چندسال به اینطرف کار احیای جنگلات پسته را آغاز کرده و تا اکنون توانسته اند که بیش از دوصد هکتار زمین را در امتداد این کمربند، بسته و بذر نمایند. تمامی موارد وابسته به محیط زیست چون آب آشامیدنی و دسترسی به آن، جلوگیری از استفاده بی رویه و یکجا شدن آبهای فاسد و آلوده با آبهای زیر زمینی، حفاظت از جنگلات و منع قطع جنگلات، حفاظت از گونه های حیاتی و منع شکار بعضی از گونه های جانوران که در معرض انقراض قرار دارند و کاهش استفاده از پلاستیک و دسترسی به هوای پاک مواردی اند که قوه مقننه باید برای آنها قوانین تصویب و برای ناقضین آن موییده های جزایی پیشبینی کند.

آنان باید به تقویت میکانیسم حقوق اساسی شهروندان افغانستان بپردازند تا همه بتوانند از حقوق اساسی خود منجمله حق دسترسی به آب آشامیدنی و حق دسترسی به محیط سالم و پاک برخوردار باشند. حفاظت از محیط زیست در کشورهای اسلامی از پشتوانه دینی نیز برخوردار است زیرا متون مختلف دینی به اهمیت محیط زیست، آب و تنوع گیاهی و حیاتی اشاره میکند. از منابع دیگرمعلوم هست که ستیزیـاس بـه ظهورقلمرو مادها درغرب ایران فعلی و سقوط امپراطوری آشور درون بین النـهرین درون اواخر سدۀ هفتم اشاره مـیکند. کشور ایران نیز با توجه به نوع مالکیت جنگل ها، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نوع گونه های جنگلی از این قاعده مستثنی نیست.

زما نیکه گا یر ( Gair ) د ر جنوب آ لما ن ا زجنگلها ی آ میخته سخن میگفت یک جنگل شنا س فرا نسوی بنام گورنا د ( Gurnaud ) ا ز سخنا ن وی روش کنترول را پید ا کرد و د ر سا ل ( 1879) م د ر نما یشگا ه بین ا لمللی پاریس ارایه کرد د ر آ ن مجلس ها نری بیو له ( H,Biolley) که خود مدیریت جنگل وا قع در ایالا ت نوشا تل سویس را به عهده د ا شت روش کنترول را عملی کرد .

تا ریخچه جنگل شناسی جهان : علم جنگل شناسی اولین بار د راروپای مرکزی به وجود آ مد و بعد کم کم در سا یر نقاط دنیا تو سعه پیدا کرد. تحول علم جنگل شناسی هنوز هم ا د ا مه دا رد ودرآینده نیزاد امه خوا هد یا فت. قدیمی تر ین کا ر مر بوط به جنگل شناسی د ر حد و د ( 1368)- م- د رنورنبر گ آلمان ا تفاق افتا د . در نیم قرن گذشته جنگل های آمازون تقریبا ۲۰ درصد کوچک تر شده است.

انوارالحق احدی، وزیر زراعت، روز چهارشنبه، بیستوششم جوزا، به ریاستهای ذیربط این وزارت و ریاست زراعت ولایت نورستان دستور داده است که برای مهار آتشسوزی در جنگلات نورگرام اقدام فوری کنند. ۸صبح، کابل: طبق اعلام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور، در پی وقوع آتشسوزی در جنگلات نورستان در ولسوالی نورگرام تاکنون ۱۷۴ هکتار جنگل در آتش سوخته است. اما چنین تشخیص هویت تاکنون با اسناد و مدارک بـه اثبات نرسیده است.

به گفته او، تاکنون در حدود ۱۷۴ هکتار جنگل سوخته است. اگر اهل ماجراجویی و سپری کردن شب در جنگل هستید میتوانید پس از گشت و گذار حسابی و دیدن دریاچه النگدره ، شب را در چادری در منطقه کمپینگ جنگل النگدره بگذرانید. پس از اتمام فرآیند خرید لینک فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. دره هفت حوض در نزدیکی شهر مشهد واقع است و شما میتوانید در آن که یکی از بکرترین مناطق استان خراسان و شهر مشهد است به دیدار صخرههای با شکوه و حوضچههای بسیار عجیبش بروید و اگر دوست داشتید در آنها آب تنی هم بکنید.

Rostam zadeh و همکاران (2017) ، نیز در پژوهشی به آشکارسازی تغییرات جنگل های بلوط شمال استان ایلام با استفاده از طبقه بندی شیءپایه تصاویر چندزمانه لندست پرداختند. شرکت ترش افروز پاک بیش از ۲۹ سال تولید آلوچه و لواشک اینک افتخار دارد که پس از طی مراحل مختلف محصولی متفاوت و با کیفیت با نام تجاری “جنگلی”را به بازار عرضه کند که این محصول با استقبال مصرف کنندگان مواجه شده است.جنگلی در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را به طور رسمی با سرلوحه قرار دادن تفسیر کامل بهداشت در محصولات و استفاده از میوه های صددرصد طبیعی همراه با کیفیت بالا آغاز نموده که حاصل آن محصولات جنگلی تحت نظارت متخصصان مواد غذایی و مسئولین بهداشت،به وسیله دستگاه های مدرن،تمام اتوماتیک و تمام استیل تولید و در بسته بندی جذاب و کاملا بهداشتی به بازار عرضه می گردد.بردباری در تحقیقات علمی و غذایی،دقت در تولید و استفاده از میوه های طبیعی،تلاش جنگلی در جهت بهبود محصولات خود بوده است و با گسترش صنعت خود از سال ۱۳۸۳ و افزایش ظرفیت تولید وتنوع محصول،جنگلی توانسته است در ذائقه مصرف کنندگان جایگاه مورد قبولی را کسب نماید.

دیدگاهتان را بنویسید