مرکز پژوهشها – قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

آتش سوزی به واسطه انسان یا طبیعت باعث از بین رفتن پوششش جنگلی میشود. وی می گوید : منابع طبیعی کشور برای مسوولان جهاد کشاورزی اولویت ندارد ، سال قبل جنگل ها در آتش می سوخت و ماهواره ها بر علیه کشور تبلیغ می کردند ، اما وزیر جهاد کشاورزی یکبار هم از ما سووالی نکرد و با سازمان تماسی نگرفت تا از وضعیت آتش سوزی در جنگل ها اطلاعاتی را کسب کند.

این اخبار زرد و کویری از پیکر نیمه جان وبیابانی کشور تا به حدی است که رئیس سابق سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری در خصوص برکناری اش می گوید : بنده استعفا ندادم ، بلکه من را برکنار کردند ، دکتر سلاجقه می گوید :می خواستند منابع طبیعی را تکه تکه کنند، اما من زیر بارشان نرفتم چونکه این کار را خیانت به کشور می دانستم. طبق گزارش ها طی ۷۰ سال گذشته ۸۴۴۹ سیل در کشور گزارش شده است که نیمی از آنها مربوط به ۲۰ سال اخیر بوده است.

جالب است بدانید که در کاوشهای چند سال گذشته برخی باستان شناسان ایرانی و فرانسوی قدمت زندگی انسان را در این منطقه به بیش از ۳۰ هزار سال قبل نسبت می دهند! اولی کـه قبلا بنام ابدالی شناخته مـیشد، درجنوب و جنوبغرب زندگی نموده و کندهار مرکزعمدۀ آنـهاست. درحالیکه قبلا درگیریهای خشونتآمیزی بر سر زمین وجود داشت، اکنون این درگیریها با سخنان منفور دولت شعله میگیرد. سازمان فضایی برزیل با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان تخریب این جنگلها ظرف چند سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «پرویز گرشاسبی» افزود: اصلاحات طرح آبخیزداری و آبخوانداری از سوی این سازمان انجام و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است تا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال و به قانون تبدیل شود.

ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگی محسوب و قطع آن ها ممنوع می باشد. ماده 1 – پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدود پروانهﻱ بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آئین نامه صورت می گیرد.

ادارات مذکور مکلّفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند. ادارات ثبت مکلّفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شمارهﻱ گواهی ادارهﻱ جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند . در موارد لوایح با طرحهایی که یک فوریت آن تصویب شده باشد موضوع به کمیسیون مربوط ارجاع میشود و پس از وصول گزارش کمیسیون یک نوبت درباره آن شور بعمل میآید بدین ترتیب که بدوا در کلیات و پس از آن درباب مواد فردا فرد مذاکره و اخذ رای بعمل میاید هرگاه در مورد شور مواد تصویب نشد آن طرح یا لایحه رد شده محسوب خواهد گردید.

این نوع جنگلها از با ارزشترین منابع طبیعی سرسبز هستند که جنگل های ارسباران نیز از این خانواده محسوب میشوند. دکتر سلاجقه قبل از اینکه به سمت معاون وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و ابخیزداری کشور منصوب شود ، سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،معاون مالی اداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، دبیر کمیته ملی توسعه پایدار کشور ، عضو شورای ساختار دانشگاه تهران ، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که حدود 400 روز قبل از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد و به جرأت می توان گفت : یکی از متخصص ترین روسای سازمان پس از انقلاب بود که در نهایت چوب تخصص و تعهدش به حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع را خورد و در هفته قبل استعفایش دادند.

و این انتظار شیرین بیش از 400 روز دوام نداشت و دکتر نتوانست بیش از این در مقابل تندبادها ، دستورها و دیکته های تخریب گر منابع طبیعی کشور استواری کند، و او را استعفا دادند تا مدرک و تخصصش را بردارد و به دانشگاه برود. و خوب می دانیم که در این 400 روز چه کشیدی ؟ چه گفتی ، دیدگاهت در خصوص کشاورز و متصرف چه بود ؟

ه – در ماده 50 : جریمهﻱ ریالی چرای غیرمجاز در محدودهﻱ جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قُرُق اعلام شده است برای هر واحد دامی معادل 20درصد ارزش متوسط آن ارسال خواهد بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، بهمن اکبری رئیس گروه تثبیت فرسایش تودهای و زمین لغزش سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: این استان با میانگین متوسط بارش ۶۰۰ میلی متر، به دلیل برداشت بیرویه آب با بحران فرونشست زمین مواجه است.

خوب می دانی که منابع طبیعی کشور با این همه مواهب سال های سال است که مظلوم و بین این وزارت و ان دستگاه دست به دست می شود ، خوب می دانی که جنگل چقدر می سوزد و بیابان چقدر جولان می دهد ، خوب می دانی که خاک چقدر از دست می رود و آب چه سیلابی به دریای بی تفاوتی سراسیمه می شود. مأمورین سازمان نسبت به آن چه که طبق قانون ملی شدن جنگل مستثني است و هم چنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدودهﻱ املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری های مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره 3 – متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطهﻱ وزارت جهادسازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند. اعتبار مورد نیاز اجراى این طرح حدود ۲۵ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید